Home » activiteiten

activiteiten

Belangrijkste onderdeel beleid VVO

Uitgangspunt blijft het vinden van financiering voor projecten aangedragen door het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren. Jaarlijks wordt door VVO een bedrag van €5.000 geschonken aan het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren ten behoeve van het CMC waaruit aanschaffingen kunnen worden gedaan van waardevolle of bijzondere kunstvoorwerpen met een maçonnieke achtergrond, die passen in de collectie of de archieven.

In december 2021 is de wisseltentoonstelling “Vrijheid en Vooroordeel: Vrijmetselarij en de Tweede Wereldoorlog” geopend.

Recente activiteiten en projecten

  • In 2017 is de financiële toezegging inzake voor restauraties (onder meer een portret Grootmeester Prins Willem Frederik, en een zilveren kroonluchter) gestand gedaan.
  • Samen met het Maçonniek Studiefonds heeft VVO een groot deel van de financiering van de wisseltentoonstelling in 2018 “Avontuur in Azië” verzorgd.
  • In 2018 is tevens een bedrag van de VVO aangewend voor het inlijsten en restaureren, e.d. van een driekantig glas-in-lood raam.
  • Samen met Stichting Maçonniek Studiefonds werden door de VVO een audiovisual in de tentoonstellingsruimte, vitrines en dergelijke bekostigd.
  • Voor 2021 is een project voor het uitbesteden van het beheer van de archieven van de Orde goedgekeurd, waarvoor de VVO in 2022 op verzoek van de Orde de fondsenverwerving ter hand heeft genomen.
  • In 2023 heeft de VVO een financiële bijdrage van €5.000 geleverd aan de internationale studiedag van de Stichting OVN op 25 mei 2023 met als thema ‘Een in de wereld ongeëvenaarde erfgoedcollectie’ Een kennismaking met het Vrijmetselarij Museum in Den Haag.

Comments are closed.