Home » (lopende) projecten

(lopende) projecten

Belangrijkste onderdeel beleid VVO

Uitgangspunt is financiering te vinden voor projecten aangedragen door het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren. Jaarlijks wordt door de VVO een bedrag van €5.000 geschonken aan het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren ten behoeve van het CMC waaruit aanschaffingen kunnen worden gedaan van waardevolle of bijzondere kunstvoorwerpen met een maçonnieke achtergrond, die passen in de collectie of de archieven.

Meest recente activiteiten (projecten)

Project Audio Tour (2020)
Het doel van het project is om in het museum meer rondleidingen te kunnen geven dan nu mogelijk is. Dit omdat de vraag voor rondleidingen groot is, echter het aanbod van beschikbare Vrijwilligers loopt fors terug. Daarnaast is het zo dat het Museum veel buitenlandse bezoekers ontvangt waardoor er ook veel rondleidingen in diverse talen gegeven dienen te worden, echter zijn niet alle Vrijwilligers deze talen machtig. Normaliter wordt het bezoek altijd rondgeleid door Vrijwilligers. Er zijn echter de laatste tijd een sterk teruglopend aantal Vrijwilligers beschikbaar die zich hier voor in willen zetten. Vanwege de Corona pandemie heeft dit sterk onder druk gestaan omdat het aantal Vrijwilligers wat rondleiding geeft kleiner is geworden vanwege het feit dat ze grotendeels in de risicogroep vallen. Dit staat haaks op het feit dat vanwege de RIVM richtlijnen de rond te leiden groepen kleiner zijn geworden en er dus meer Vrijwilligers nodig zijn. Doordat er veel vraag is naar (meertalige-) rondleidingen en dit ook toegevoegde waarde biedt aan onze tentoonstelling en gedachtegoed hebben wij dit probleem opgelost door het ter beschikking stellen van een tweetalige Audiotour.

Van het Prins Bernhard Cultuurfonds is €5.000,- euro ontvangen. De VVO heeft €3.000,- bijgedragen.

 

logo

Comments are closed.