Home » (lopende) projecten

(lopende) projecten

Belangrijkste onderdeel beleid VVO

Uitgangspunt is financiering te vinden voor projecten aangedragen door het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren. Jaarlijks wordt door de VVO een bedrag van €5.000 geschonken aan het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren ten behoeve van het CMC waaruit aanschaffingen kunnen worden gedaan van waardevolle of bijzondere kunstvoorwerpen met een maçonnieke achtergrond, die passen in de collectie of de archieven.

Meest recente activiteiten (projecten)

Digitaliseren 35mm rolfilms

Het bestuur van de VVO is, naar aanleiding van een offerte van GMS, akkoord met de financiering van een viertal 33mm rolfilms. Deze films bevatten informatie van een aantal verdwenen archieven van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren en haar loges. Het Museum wil deze graag digitaliseren om toegang te krijgen tot deze relevante historische informatie in het kader van de 80 jaar vrijheid die volgend jaar wordt herdacht. De te financieren investering bedraagt excl. Btw: €1.360.

Inlijsten twee museale werken

Het bestuur van de VVO is, naar aanleiding van de offerte van R.M. Schippers & Zn., akkoord met de financiering van het inlijsten van twee museale werken. Het betreft een litho en een gravure, beide in te lijsten achter museumglas:

  1. Litho “De Plegtigheid der eerste steenlegging door Z.M. den Koning, voor het nationaal-monument in het Willemspark te ‘s-Gravenhage, 17 november 1863” – die de afgelopen jaren heeft gehangen in de 7degraad in het Haags Logegebouw, maar die vorig jaar van de muur is gevallen. De VVO kiest voor de optie van het schoonmaken/bleken van deze litho.
  2. Gravure: “A geometrical view of the Grand Procession of the Scald Miserable Masons” – die vanwege het onhandige formaat steeds uit de oude lijst dreigt te vallen, onderdeel van de vaste presentatie in het museum.

De kosten van het inlijsten achter museumglas van de twee museale werken bedragen excl. Btw: €1.049. De kosten van het schoonmaken/bleken van de litho bedraagt excl. Btw: €475.

 

Comments are closed.