Home » Jaarverslagen VVO

Jaarverslagen VVO

Vastgesteld jaarverslag VVO 2021

Het financieel overzicht 2021 ziet er goed uit. Het beleggingsresultaat is gerealiseerd. De spaarrekening ING heeft een saldo van meer dan €100.000, waardoor dit bedrag hoger uitkomt dan de garantstelling. Er zijn het afgelopen jaar behalve de bankkosten geen mutaties geweest.

Jaarrekening 2020 concept

Jaarrekening 2019

Comments are closed.