Home » Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2022

Vastgestelde jaarrekening VVO 2022Jaarrekening VVO 2022

Het jaarverslag 2022 straalt weinig activiteit uit. Het vermogen bedraagt circa €170.000, waarvan €14.000 reserve aankopen. Daar is de afgelopen periode geen beroep op gedaan. In het verslagjaar 2022 is €765 (2021: €748) aan spontane giften ontvangen. Er is in 2022 geen mailing verstuurd. Het saldo van het Fonds bijzondere aankopen is per 31-12-2022: €14.000. Er hebben in 2022 geen onttrekkingen uit deze reserve plaatsgevonden.
Het bestuur heeft in 2002 besloten jaarlijks een bedrag ad €5.000 ter beschikking van het Hoofdbestuur van de Orde te stellen voor het verwerven – bijvoorbeeld op een veiling of anderszins – van waardevolle of bijzondere kunstvoorwerpen met een maçonnieke achtergrond. Indien dit bedrag in een jaar niet volledig wordt aangewend, kan van het restant een bestemmingsreserve worden opgebouwd tot een maximum van €15.000.

 

Comments are closed.